Boštjan Lemež je Perlachovo nagrado dobil za svoje originalne prispevke na področju topologije. Prispevek z naslovom “An uncountable family of upper semicontinuous functions F such that the graph of F is homeomorphic to the inverse limit of closed unit intervals with F as the only bonding function,” je objavil v reviji Topology and its applications. Poudarimo, da gre za Lemežev samostojen članek. Tudi v magistrskem delu, ki ga je napisal pod mentorstvom dr. Matevža Črepnjaka, je Boštjan prispeval originalen rezultat, v katerem je odgovoril na problem, ki ga je zastavil R.P. Vernon.  Svoje rezultate je predstavil na več seminarjih in tudi na mednarodni konferenci v Auburnu, ZDA.

Simon Brezovnik je Rektorjevo nagrado dobil za najboljšega študenta Fakultete za naravoslovje in matematiko v svoji generaciji. Magistriral je iz dveh študijskih programov, izobraževalne kemije in matematike (dvopredmetni študijski program) ter izobraževalne matematike (enopredmetni študijski program). Na obeh programih je imel povprečno oceno študija 10. Že v času študija na prvi stopnji je sodeloval pri pisanju poljudnega članka z naslovom »Stabilnost fulerenov in računalništvo«, ki je objavljen v reviji Presek. Kasneje je zelo uspešno pričel z raziskovalnim delom na področju teorije grafov, trenutno pa na UM FNM opravlja doktorat iz kemijske teorije grafov. Do sedaj ima objavljene ali sprejete v objavo tri izvirne znanstvene članke (vse v revijah, ki sodijo v prvo četrtino lestvice SCI), od katerih sta dva nastala oz. začela nastajati že v času magistrskega študija.