Botanični vrt Univerze v Mariboru vabi študentke in študente k sodelovanju pri vodenju skupin predšolskih, šolskih otrok in odraslih. Vodenja šolskih skupin po botaničnem vrtu potekajo od začetka aprila do konca junija ter septembra in oktobra v dopoldanskem času. Vodenja odraslih potekajo od aprila do oktobra v popoldanskem času, lahko tudi ob sobotah in nedeljah.

Plačila za opravljena vodenja se nakazujejo prek študentskih napotnic, in sicer 5 evrov na uro.

Pogoj za pridružitev k izobraževanju je opravljen izpit iz botanike, zaželjeno je tekoče pogovorno znanje tujega jezika (nemščina, angleščina). Predhodne izkušnje niso pogoj.

Prijave s kratkim opisom delavnih izkušenj sprejemamo prek elektronske pošte na naslov: botanicni.vrt@um.si ali prek poštnega predala v tajništvu Fakultete do 20. 1. 2020.

Dopis (PDF)