V petek, 6. 12. 2019 sta bili na Fakulteti za naravoslovje in matematiko svečani podelitvi diplom o pridobljeni univerzitetni izobrazbi prve stopnje in o pridobljeni magistrski izobrazbi druge stopnje. Diplome o pridobljeni univerzitetni izobrazbi 1. stopnje je prejelo 58 diplomantov, diplome o pridobljeni magistrski izobrazbi 2. stopnje pa 63 diplomantov.

Najuspešnejšim študentom so bile podeljene diplome magna cum laude.

Diplomo MAGNA CUM LAUDE so prejeli:

na 1. stopnji:
Primož JOZIČ
Benja MAJCEN

na 2. stopnji:
Nejc BABIČ
Barbara GAŠPARIČ
Lara LUŽNIC
Darko ZAKELŠEK

FOTOGALERIJA