Pri Univerzitetni založbi UM so profesorji FNM izdali učbenika s področja fizike in ekologije

Andraž Čarni:  Pregled gozdnih združb Slovenije

Milan Ambrožič, Uroš Tkalec in Samo Kralj: Elektromagnetno polje

Učbenika sta dostopna na http://press.um.si