Univerza v Mariboru, Služba za prenos znanja in tehnologij obvešča, da so na voljo finančna sredstva za financiranje storitev zunanjih izvajalcev za zaščito službenih izumov.

 Okvirna vrednost namenskih projektnih sredstev Univerze v Mariboru za financiranje stroškov postopka prevzema službenega izuma po tem obvestilu je 15.000,00 EUR. Rok za oddajo popolnih prijav je 15. 12. 2019. Sredstva se bodo koristila sproti po prednostnem vrstnem redu, oblikovanem glede na čas popolne prijave.

 Dodatne informacije in pogoji za koriščenje sredstev za financiranje storitev zunanjih izvajalcev za zaščito službenih izumov se nahajajo v PRILOGI.

Obrazec za prijavo