Fundacija akademika Ivana Vidava objavlja razpis o dodelitvi štipendij za doktorski študij matematike in naravoslovnih ved za študijsko leto 2019/2020.
Pričakujejo prijave kandidatov:
ki niso redno zaposleni,
– ne prejemajo dohodkov iz naslova dejavnosti,
– niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb,
– niso starejši od dopolnjenih 28 let,
– imajo povprečno oceno študija najmanj 8.
Kandidati naj pošljejo prijave do vključno ponedeljka, 4. novembra 2019.

Več informacij: Objava