Inštitut za matematiko in računalništvo bo v torek, 20. avgusta 2019, v sklopu projekta EDUCODE – Povečanje kompetentnosti učiteljev računalništva na področju izobraževanja programiranja (2017-1-TR01-KA203-046578), pod vodstvom doc. dr. Igorja Peska, na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, organiziral multiplikacijski dogodek. Dogodek bo priložnost za predstavitev rezultatov projekta, ki se zaključi 31. avgusta 2019.

Program dogodka:

11.00 – 11.15   Predstavitev projekta EDUCODE

11.15 – 12.00   Predstavitev EDUCODE učnega načrta

12.00 – 12.15   Odmor za kavo

12.15 – 13.00   Predstavitev EDUCODE priročnika

13.00 – 14.00   Praktični primeri uporabe

EDUCODE priročnik je zasnovan kot dostopno in uporabno orodje za učitelje, ki poučujejo oziroma bodo poučevali programiranje v osnovnih in srednjih šolah v okviru predmetov na področju IKT ter znanosti, tehnologije, inženiringa in matematike (STEM). Razdeljen je na pet sklopov, ki vsak posebej obravnavajo posamezna področja, ki so pomembna oziroma nujna za učinkovito poučevanje programiranja. Cilj priročnika je izboljšanje kakovosti učinkovitosti učiteljev in posledično možnosti izobraževanja za učence/študente na področju programiranja.