Študenti, ki izpolnjujete pogoje za vpis v višji letnik oz. v absolventski staž, uredite elektronski vpis (e-vpis) in oddate vpisno dokumentacijo od 19. avgusta do 20. septembra 2019.

 Študenti, ki ne izpolnjujete pogojev za vpis in boste oddali prošnjo na Komisijo za študijske zadeve FNM UM, upoštevate vpisne termine, ki so navedeni v točki 10: Oddaja in obravnava prošenj študentov na Komisiji za študijske zadeve FNM UM.