V absolventski staž se vpisujejo študenti po zaključku zadnjega letnika. Če je študent v študijskem letu 2012/13 in nadalje ponavljal letnik ali spremenil študijski program, izgubi pravico do vpisa v absolventski staž po zaključku zadnjega letnika (če ima študent upravičene razloge, se status študenta lahko podaljša).

Za vpis v absolventski staž ni izpitnih pogojev.