V roku treh (3) delovnih dni od prejema vpisne dokumentacije boste študenti plačniki šolnine po elektronski pošti na naslov ime.priimek@student.um.si prejeli Aneks k pogodbi o študiju in superviziji na študijskem programu tretje stopnje. Aneks natisnete v dveh (2) izvodih, oba izvoda izpolnite in podpisana čim prej oz. najkasneje do 20. septembra 2019 pošljete oz. oddate:

  • po pošti, s priporočeno pošiljko, na naslov: Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM, Referat za študentske zadeve, Koroška 160, 2000 Maribor.
  • osebno v času uradnih ur v Referatu za študentske zadeve.

Vpis bo urejen najkasneje v roku sedmih (7) delovnih dni od prejema vpisne dokumentacije.

Študent lahko na svojem AIPS računu preveri status e-vpisa. Izpišejo se lahko naslednje opombe:

  • Neobdelan – pomeni, da vpis še ni v urejanju;
  • Odprt – pomeni, da z vpisno dokumentacijo oz. z vpisnim listom ni vse v redu; razlog bo zapisan v komentarju referenta, ki ureja vpis;
  • Vpisan – pomeni, da je vpis že urejen.

 PREJEM VPISNE DOKUMENTACIJE PO VPISU

  • Osebno v času uradnih ur v Referatu za študentske zadeve ob predložitvi osebnega dokumenta s fotografijo.
  • Po pošti – v tem primeru je k vpisni dokumentaciji potrebno priložiti pisemsko ovojnico z znamko z ustrezno znamko. Študent na pisemsko ovojnico napiše naslov in nalepi znamko.