Za vpis v študijsko leto 2019/20 poteka elektronski vpis (e-vpis). E-vpis se v skladu z objavljenimi navodili opravi preko AIPS-računa. E-vpis uredite takrat, ko boste izpolnili zahtevane pogoje za napredovanje in ko bodo vpisane ocene vseh, kot pogoj opredeljenih študijskih obveznosti, in sicer tako da:

  • izpolnite študentsko anketo za vsako posamezno učno enoto,
  • preverite zapisane podatke na vpisnem listu in vpišete manjkajoče (davčno številko, telefon, GSM; vpiše se tudi morebitna sprememba stalnega bivališča),
  • izberete izbirni predmet ali izbirne predmete, če to določa študijski program (glej točko Izbira izbirnih predmetov za študijsko leto 2019/20),
  • v komentar vpišete potrebno število potrdil o vpisu in potrdil o opravljenih izpitih, če jih potrebujete več, kot je določeno (glej Potrdila).

Če se izpiše opomba »pogoji niso opravljeni«:

  • je treba preveriti, ali so vneseni vsi opravljeni izpiti. Če vsi izpiti niso vneseni, ne morete potrditi in natisniti vpisnega lista. Počakati je treba, da profesor potrdi ocene v AIPS-u.
  • in ste oddali prošnjo na KŠZ, je treba počakati na rešitev prošnje in vnos rešitve v AIPS.

Če se vpisujete na osnovi odobritve KŠZ FNM UM, v komentar obvezno vpišite datum seje KŠZ FNM UM in številko sklepa.

  • Po vnosu podatkov vpisni list potrdite in ga natisnite.
  • Na izpisani vpisni list vpišite datum in se podpišite.

Potrdila

Vsak študent prejme 2 potrdili o vpisu in 1 potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih. Kdor potrebuje več potrdil, naj dodatno število vpiše v komentar na e-vpisnem listu.