Skladno z določilom 70. člena Zakona o visokem šolstvu izgubijo pravico do vpisa v absolventski staž tisti študenti, ki so do zaključka študijskega leta 2012/2013 že uveljavili pravico do ponavljanja letnika ali spremenili študijski program. Komisija za študijske zadeve FNM UM lahko takemu študentu izjemoma odobri podaljšanje statusa iz upravičenih razlogov skladno z Merili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. in 214. členom Statuta UM (glej točko Oddaja in obravnava prošenj študentov na KŠZ FNM UM).

Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.

Za podaljšanje statusa je treba oddati prošnjo na KŠZ FNM (glej točko Oddaja in obravnava prošenj študentov na KŠZ FNM UM: Termini za oddajo prošenj in datumi obravnave).