• Po pošti, s priporočeno pošiljko, na naslov: Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM, Koroška 160, 2000 Maribor, s pripisom: za podiplomski študij.
  • Osebno v času uradnih ur v Referatu za študentske zadeve.