V času od torka, 30. 7. 2019, do vključno petka, 30. 8. 2019, bo referat za študentske zadeve odprt vsak delovni dan med 10.00 in 12.00.