V sredo, 19. 6. 2019, odpadeta ustna izpita pri predmetih Sistematika in filogenija vretenčarjev ter Varstvena biologija sesalcev in ptičev. Prestavljena sta na 2. 7. 2019 ob 9. uri.

Pisni izpiti dne 19. 6. 2019 ostanejo nespremenjeni.