Inštitut za sodobne tehnologije FNM sodeluje v dvoletnem Erasmus+ projektu SESHOME – ”Podpora šolanju na domu za učence s posebnimi potrebami” (vodja projekta prof. ddr. Boris Aberšek), ki je financiran s strani Evropske komisije. V projektu sodelujejo partnerji iz Turčije, Poljske, Italije in Slovenije. Glavni cilj projekta je nuditi podporo usposabljanju na domu za učence s posebnimi potrebami. V projektu bo izvedena raziskava in analiza potreb in na osnovi tega razvit poseben program usposabljanja.

Ciljna skupina projekta so:

  • učenci s posebnimi potrebami v osnovnih šolah v starosti od približno 6 do 10 let ter
  • učitelji in starši teh otrok s posebnimi potrebami.

V okviru projekta bodo projektni partnerji razvili naslednje aktivnosti:

  • analiza potreb,
  • izobraževalni moduli,
  • e-učna platforma,
  • IKT gradiva,
  • akademski članki,
  • študija testiranja in analiziranja,
  • implementacija izobraževalnih modulov,
  • gradiva za diseminacijo in valorizacijo.

Vsi rezultati projekta bodo po zaključku projekta prosto dostopni na spletni strani projekta: http://www.seshome.org/

Projektni partnerji so se v mesecu januarju 2019 udeležili prvega projektnega srečanja v Turčiji ter v mesecu aprilu 2019 drugega projektnega srečanja na Poljskem.