Inštitut za sodobne tehnologije FNM bo dne  29. in 30. maja, 2019 gostil  2. transnacionalno projektno srečanje Erasmus+ dvoletnega projekta ECOFAR, ki se je pričel oktobra 2018 in je financiran s strani Evropske komisije – Razvoj upravljavskih in poslovnih spretnosti mladih eko-kmetovalcev z namenom izboljšanja kvalifikacijskega profila posameznih mladih kmetovalcev ter razvija njihove trajnostne sinergije sodelovanja (vodja projekta prof. ddr. Boris Aberšek). V projekt so vključeni partnerji iz Bolgarije, Grčije, Turčije in Slovenije.

Ključni cilj projekta ECOFAR je razvijanje upravljavskih in poslovnih kompetenc mladih kmetovalcev, predvsem eko-kmetovalcev s pomočjo v projektu razvitega poklicnega (VET) programa. S tem se bo izboljševal njihov profil kvalifikacij in trajnostna sinergija sodelovanja.

Pričakovani rezultati projekta so:

 • Razvoj skupnega kurikula kvalifikacij za izboljševanje upravljalskih spretnosti mladih poslovnih eko-kmetovalcev s pomočjo usposabljanja ob delu.
 • Nadaljni razvoj izobraževalnih standardov (profilov kvalifikacij).
 • Razvoj ocenjevalnih standardov (mehanizmov) za validacijo in prepoznavnost doseženega znanja, veščin in kompetenc.
 • Razvoj konzorcija izvajalcev temelječega na poslovni povezavi med izvajalci poklicnega usposabljanja (srednje in višje šole) in malih ter srednjih podjetij (SME) v sektorju.

 

Ciljne skupine

 • Poklicni učenci (starost 16-29) – eko-kmetovalci.
 • Obstoječi eko-kmetovalci.
 • Mladi podjetniki v eko-kmetijskem sektorju.
 • Poklicni (VET) učitelji & izobraževalci.
 • Poklicni (VET) centri, ki izvajajo dousposabljanje /prekvalifikacije.
 • SME, ki so aktivna na področju eko-kmetovanja.
 • Tvorci politik na področju strateških reform poklicnega usposabljanja.

 

Več o projektu:

https://ecofarm-manager.eu/?lang=sl

https://www.facebook.com/Ecofar2018/