V petek, 10. 5. 2019, bo referat za študentske zadeve zaprt.