Inštitut oddelka za matematiko in računalništvo FNM UM je vključen v Erasmus+ projekt ITEMS – Improving Tools for E-assessment in Maths and Science (vodja projekta: doc. dr. Igor Pesek), ki traja od 1. novembra 2018 do 31. avgusta 2021. V projekt so vključeni partnerji iz Nemčije (Univerza Bayreuth), Finske (Aalto-yliopisto), Češke (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích), Španije (IES Mediterránia, BonNouEdu SL ter Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, GVA) in Slovenije (FNM UM).

Glavni cilj projekta je oblikovati in spodbujati inovativne metode, pedagogike, učna gradiva in orodja, ki se uporablja za poučevanje pri predmetih STEM (naravoslovje, tehnologija, inženistvo in matematika), tako na visokošolski kot srednješolski ravni.

V okviru projekta bodo izvedene naslednje projektne aktivnosti:

  • Razvoj modulov e-učenja, ki vključujejo e-ocenjevalna orodja in naloge za poučevanje STEM predmetov.
  • Raziskati uporabo programske opreme JSXGraph.
  • Spremljati pedagoško učinkovitost gradiv s pomočjo orodij za analizo učenja.
  • Spodbujati strokovna usposabljanja in mentorstvo izobraževalcev..
  • Integracija JSXGraph v moodle / Ilias in STACK / FORMULAS
  • Širjenje učnih gradiv.

Glavna ciljna skupina projekta so: študentje in dijaki predmetov STEM, univerzitetni učitelji, razvijalci e- učnih vsebin, razvijalci programske opreme, pedagoški raziskovalci in odločevalci.

Predvideni projektni dogodki za javnost:

  • – 6. september 2019, Alicante, Španija: Oblikovanje digitalnih učnih gradiv za razvoj kompetenc STEM (Moodle, JSXGraph, STACK, FORMULAS)
  • -9. Oktober 2020, Bayreuth, Nemčija: Prva mednarodna JSXGraph konferenca

Registracija na dogodke je možna na povezavi itemspro.eu

Projektni rezultati bodo prosto dostopni na itemspro.eu in abacus.aalto.fi

Priročnik JSXGraph  za programiranje bo dostopen na github.com.

Več o projektu v PRIPONKI