Inštitut za matematiko in računalništvo se je dne 26. in 27. 3. 2019 v Varaždinu udeležil 4. transnacionalnega projektnega srečanja, v okviru Erasmus+ projekta EDUCODE (vodja projekta doc. dr. Igor Pesek). Partnerji iz Hrvaške, Irske, Slovenije in Turčije smo predstavili in potrdili končno različico priročnika ”Povečanje kompetentnosti učiteljev računalništva na področju izobraževanja programiranja”. Učno gradivo je namenjeno bodočim učiteljem za poučevanje programiranja s sodobnimi pristopi, in sicer na področju naravoslovja, tehnike, inženirstva in matematike v osnovnih ter srednjih šolah.

Do konca avgusta 2019 bomo projektni partnerji izvedli naslednje aktivnosti:
– implementacija 4 pilotnih testiranj priročnika s študenti in profesorji za evalvacijo učnega orodja,
– objava 2 novičnikov o aktualnih dogodkih projekta,
– prevod priročnika v 4 lokalne jezike,
– implementacija 4 multiplikacijskih dogodkov v partnerskih državah za promocijo in širjenje intelektualnih doprinosov,
– objava e-učnega gradiva na spletni strani projekta.

Več informacij o projektu: http://educodeproject.org/sl

Sledite nam na: Facebooku, Instragramu in Linkedinu.