Z dvigom temperatur se pomladi poleg ostale narave »prebudijo« tudi številne dvoživke, ki se napotijo proti mrestiščem. Na svoji poti se pogosto srečajo s prometnimi cestami, kar za njih predstavlja velik problem, ki lahko dolgoročno vodi tudi v izumrtje populacij. Vse slovenske dvoživke so zaradi svoje izjemne ogroženosti uvrščene na Rdeči seznam dvoživk in zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, ki zavezuje državo (in vse nas), da poskrbimo za ustrezno varstvo njihovih populacij in habitatov. Da preprečimo množičen povoz dvoživk na prometni cesti pri Treh ribnikih v Mariboru, člani Društva študentov naravoslovja iz Fakultete za naravoslovje in matematiko v sodelovanju z Medobčinskim uradom za varstvo okolja in ohranjanje narave, že tretje leto zapored organizirajo akcijo prenašanja dvoživk. V sodelovanju s Snago so postavili tudi ograjo za dvoživke, ki dvoživke do njihovega prihoda zadržijo na varnem.

Po besedah Neje Trontel, prodekanice študentke na naši fakulteti, so lani preko prometne ceste prenesli 1194 dvoživk in zabeležili 73 povoženih, kar je bistveno manj kot, ko še ograja ni bila postavljena v tolikšnem obsegu. Takrat je bilo od skupno 1575 dvoživk povoženih kar 257.

Na območju Treh ribnikov so zabeležili 4 vrste dvoživk. Prevladuje navadna krastača (Bufo bufo), prenesli smo tudi nekaj rosnic (Rana dalmatina) in sekulj (Rana temporaria), v preteklem letu pa smo našli tudi 2 osebka velikega pupka (Triturus carnifex).

Vse zainteresirane vabijo k sodelovanju. Zberemo se vsak dan ob 20.00 na parkirišču pri Treh ribnikih. Več informacij dostopnih na: http://drustvo-dsn.si/ in https://www.facebook.com/drustvo.dsn/.

Nekaj utrinkov si lahko ogledate v FOTOGALERIJI.