Rektor UM, prof. dr. Zdravko Kačič, je s svojo ekipo obiskal FNM. Na sestanku z vodstvom FNM je tekel pogovor o delu, uspehih in izzivih naše fakultete.

Vodstvo UM je predstavilo aktualne projekte in ocenilo vlogo FNM pri razvoju UM. Pri tem so še posebej izpostavili nadpovprečen prispevek naše fakultete k dosežkom UM na znanstvenoraziskovalnem področju. Beseda je tekla tudi o nekaterih pomembnih načrtih FNM in zagotavljanju potrebnih sredstev za uresničitev le-teh.

Sestanek so udeleženci ocenili kot konstruktiven in uspešen.