Na Univerzi v Mariboru pripravljamo dne 30. 1. 2019, ob 14. uri delavnico namenjeno študentom študijskih programov 1. stopnje z naslovom »Slovnična in pravopisna pravila pisanja zaključnih del«, ki jo bosta izvedli izr. prof. dr. Alenka Valh Lopert in izr. prof. dr. Melita Zemljak Jontes.

Vsebina delavnice:

Opozorili bomo na najpogostejše napake, pri tem pa izhajali iz konkretnih primerov iz diplomskih del, objavljenih v DKUM:
– pravopisna pravila (velika/mala začetnica, ločila, pisanje skupaj/narazen),
– oblikoslovne težave (sklanjanje težjih primerov),
– skladenjske težave (besedni red, zapletene povedi),
– besedje (stilno zaznamovano, prevzeto …),
– stilistične težave.

Prijava in dodatne informacije so na voljo tukaj.