Dne 27. 11. 2018 sta bili na Fakulteti za naravoslovje in matematiko svečani podelitvi diplom o pridobljeni univerzitetni izobrazbi prve stopnje in o pridobljeni magistrski izobrazbi druge stopnje. Diplome  o pridobljeni  univerzitetni izobrazbi prve stopnje je prejelo 86 diplomantov, o magistrski izobrazbi 2. stopnje pa 59 diplomantov.

VEČ…