Dr. Uroš Tkalec iz Oddelka za fiziko je skupaj z doc. dr. Simonom Čoparjem iz Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani in raziskovalcema Dae Seok Kimom in Dong Ki Yoonom iz južnokorejskega instituta KAIST objavil članek v ugledni multidisciplinarni reviji Science Advances. Dr. Tkalec je skupaj z prof. Yoonom idejni in vodilni avtor prispevka.

Povezava do članka

Avtorji v članku poročajo o eksperimentalni metodi za kontrolirano tvorjenje mikroskopsko urejenih razporeditev topoloških defektov v tankih plasteh nematskih in smektičnih faz tekočih kristalov na mikrostrukturiranih površinah. Nastali mozaiki so izjemno robustni, barviti in hitro odzivni na spremembe debeline plasti oziroma temperaturo. Tako pripravljeni periodični vzorci lahko pokrijejo več kvadratnih centrimetrov velike površine, so usklajeni s simetrijskimi pravili o ohranitvi topološkega naboja in obenem spominjajo na makroskopske motive v keramičnih mozaikih oziroma vitražih iz stekla. Delo predstavlja pomemben korak k enostavnejši in bolj avtomatizirani kontrolirani izdelavi kompleksnih molekularnih vzorcev na velikih strukturiranih površinah.

Revija Science Advances izhaja mesečno na spletu in objavlja prosto dostopne recenzirane prispevke iz vseh področij znanosti od leta 2015. Letos je prvič pridobila JCR faktor vpliva, ki znaša 11.511 in je premierno najvišji med vsemi znanstvenimi revijami z odprtim dostopom. Objava dr. Tkalca in sodelavcev je deseta po vrsti s slovenskimi soavtorji in prva z afiliacijo Univerze v Mariboru.

PROMOCIJSKI POSNETKI EKSPRIMENTOV