Na FNM UM je 21. in 22. septembra 2018 potekal peti slovenski entomološki simpozij z mednarodno udeležbo, ki so ga organizirali zoologi Oddelka za biologijo (Dušan Devetak, Vesna Klokočovnik, Jan Podlesnik) skupaj s Slovenskim entomološkim društvom Štefana Michielija. Tokratni simpozij je bil posvečen dvema pomembnima slovenskima entomologoma: akademiku prof. dr. Matiji Gogali ob njegovi 80-letnici in prof. dr. Štefanu Michieliju ob 50-letnici njegove smrti. Simpozija se je udeležilo 50 entomologov desetih držav. V dveh dneh simpozija so se zvrstila predavanja s področij ekologije, fiziologije, etologije, favnistike, evolucije, varstva narave in uporabne entomologije. Skupaj smo tako lahko prisluhnili 33 predavanjem in si ogledali tudi 12 posterjev. V knjigi povzetkov, ki je dostopna na spletni strani simpozija (http://5ses.fnm.um.si), so zbrani povzetki vseh prispevkov, ki so jih pripravili udeleženci.