V juniju 2018 je na simpoziju v Laufenu (Nemčija) Odbor združenja soglasno potrdil Vesno Klokočovnik za podpredsednico Mednarodnega nevropterološkega združenja (International Association for Neuropterology), za člana odbora pa Dušana Devetaka. Predsednik združenja ostaja Xingyue Liu iz Pekinga. Vključitev dveh slovenskih zoologov je lepo priznanje za njuno delo na področju nevropterologije. Sodelavci Oddelka z biologijo obema svojima članoma čestitamo.

Slika: Vesna Klokočovnik na simpoziju.