Oddelek za biologijo

Natalija Špur

Natalija Špur

magistrica profesorica biologije in računalništva

2013 – diplomantka izobraževalne biologije in računalništva
2015 – magistrica profesorica biologije in računalništva

 

Svojo karierno pot je pričela kar na domači fakulteti FNM UM. Nekaj časa je kot raziskovalka sodelovala pri projektih:

Pridobljeno pedagoško znanje je kmalu uporabila kot asistentka za področje biologije, ko je nadomeščala vaje iz splošne botanike, biologije in ekologije rastlin na FNM UM in iz začetnega naravoslovja na PEF UM.

Njena raziskovalna pot na tej fakulteti se je leta 2016 nadaljevala z vpisom na doktorski študij Ekoloških znanosti in tako je postala avtorica in soavtorica nekaterih izvirnih znanstvenih člankov (http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20180903185156-A174331747.html).

Natalija je trenutno zaposlena na Univerzi v Mariboru kot vodja podporne službe »Center za podporo poučevanju UM«. V okviru projekta Didakt.UM (https://didakt.um.si/) koordinira projektne aktivnosti in skupaj s sodelavci nudi podporo pedagoškemu kadru UM pri vpeljavi sodobnih učnih praks z IKT v visokošolski pedagoški proces.

Sporočilo za bodoče študente:

 

»Kjer je volja, je tudi pot.« (Angleški pregovor)

Oddelek za fiziko

Vito Šimonka

Vito Šimonka

Research Assistant, Institute for Microelectronics, TU Wien, Austria

2012 diplomirani fizik (UN)
2015 magister fizike

 

Raziskuje proizvodne procese elektronskih naprav iz polprevodnikov, predvsem fizikalne mehanizme oksidacije in dopiranja silicijevega karbida in galijevega nitrida. Znanje fizike in računalništva iz študija na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru se je izkazalo izjemno koristno in skoraj da nuja za delo ki ga opravlja. Namen njegovih raziskav je razvoj programske opreme namenjene dizajnu in karakterizaciji elektronskih naprav, kot so tranzistorji (JFET, MOSFET) in diode (PN-junction diode, JBS diode). Njegove raziskave prispevajo k razvoju moderne elektronike, ki je nujno potrebna za razvoj aplikacij na področju industrije polprevodnikov, kot na primer: Avtomobilska industrija (senzorji, električni motorji, baterije), energetska industrija (sončne celice, napajalni usmerjevalniki) in vsakodnevna elektronika (tehnologija mobilnih telefonov in računalnikov).

Sporočilo za bodoče študente:

 

Uspeh se ne zgodi slučajno. Uspeh je trdo delo, vztrajnost, učenje, žrtvovanje, odločnost, želja, in najbolj od vsega, ljubezen do svojega dela. Dosežeš lahko vse kar si resnično želiš in verjameš.

dr. Marko Jagodič

dr. Marko Jagodič

učitelj fizike na II. gimnaziji Maribor in znanstveni sodelavec na Inštitutu za matematiko, fiziko in mehaniko, Ljubljana

diploma iz enopredmetne pedagoške fizike – Pedagoška fakulteta, UM (2005)
doktorat iz fizike – Fakulteta za naravoslovje in matematiko, UM (2010)
podoktorsko izobraževanje – Max Planck inštitut, Dresden, Nemčija (2011-2012)

 

Na II. gimnaziji Maribor med drugim poučuje fiziko na programu mednarodne mature. Raziskovalno se ukvarja z magnetnimi lastnostmi novih materialov, predvsem molekularnih magnetov in nanodelcev, ter z didaktiko fizike. Je član maturitetne predmetne komisije za fiziko.

Sporočilo za bodoče študente:

 

“Physics is like sex: sure, it may give some practical results, but that’s not why we do it.”

(Richard P. Feynman)

VEČ…

Oddelek za matematiko in računalništvo

dr. Maja Čevnik

dr. Maja Čevnik

razvojnik modelov I v NKBM, d.d.

diplomirala iz matematike (2008)
doktorirala iz matematike (2013)

 

V banki opravlja delo razvijalca modelov s področja upravljanja s tveganji. Trenutno se ukvarja predvsem z razvojem modelov, ki napovejo verjetnost neplačila komitenta in s pripravljanjem procesa za izvedbo stresnega testa. Delo, ki ga opravlja zahteva veliko mero samoiniciativnosti, znanja s področja verjetnosti, statistike in ekonometrije. Prav tako pa je nepogrešljiv del njenega dela dobro poznavanje različnih statističnih orodij in programskih jezikov.

Sporočilo za bodoče študente:

 

»Bistvo matematike ni v obrazcih, ampak v miselnih procesih, s katerimi jih dobimo.« (V. P. Jermakov) Zgornja misel zadane bistvo tega, kar s študijem matematike pridobiš – znanje kako pristopiti k reševanju problema. To je tudi tisto, kar naredi razliko med povprečnim in odličnim delavcem.

Jožef Senekovič, svetnik

Jožef Senekovič, svetnik

učitelj matematike na OŠ Bojana Ilicha v Mariboru

diplomiral iz matematike (1994)

 

Poučuje matematiko, pripravlja študente na nastope kot gostujoči strokovnjak na NMF, je član državne tekmovalne komisije, avtor učbenikov za osnovno šolo, urednik spletnih učbenikov Matematika 6 – 9, mentor mladim raziskovalcem … .

Sporočilo za bodoče študente:

 

Poučujem učence, ne le matematike!

Oddelek za tehniko

Bogomir Marčinković

Bogomir Marčinković

prof. ptv in mat

1999 – diplomiral iz proizvodno tehnične vzgoje in matematike

 

Po začetnih 7 letih poučevanja tehnike in matematike na 3. različnih šolah, sedaj že enajsto leto kot ravnatelj uspešno vodi OŠ Bistrica ob Sotli. Zelo podpira učence pri tehnologiji, tehniki ter robotiki, zato je tudi FLL ekipa RoboBoS na svetovnem robotskem tekmovanju v Ameriki (Arkansas) dosegla 1. mesto v konstuktorstvu med 68. najboljšimi svetovnimi ekipami.

http://kozjansko.info/2017/05/ekipa-robobos-zmagovalka-ene-od-kategorij-robotskega-tekmovanja-v-zda/

Koordinira različne evropske projekte na šoli  (Erasmus +, Leader projekti, Inovativna učna okolja s podporo IKT,.. ) ter s svojimi prispevki sodeluje na mednarodnih konferencah. Aktivno predava za šolske kolektive glede uporabe mobilnih tehnologij v izobraževanju. V slovenskem projektu E šolstvo (2009-2014) je bil regijski vodja za spodnjeposavsko regijo (koordiniral svetovalce za 80 zavodov). Je član Programskega sveta za informatizacijo slovenskega šolstva. Skupaj s kolektivom OŠ Bistrica ob Sotli je za leto 2016 prejel najvišje priznanje RS za izjemne dosežke v izobraževanju.

http://kozjansko.info/2016/10/os-bistrica-ob-sotli-prejela-nagrado-za-izjemne-dosezke-na-podrocju-osnovnega-solstva/

https://www.delo.si/novice/slovenija/hodimo-v-najboljso-solo-v-sloveniji.html

Sporočilo za bodoče študente:

 

»Pot do uspeha je podobna lestvi – po njej ne moreš z rokami v žepih.«
(ameriški pregovor)

dr. Andrej Flogie

dr. Andrej Flogie

prof. pthv. in fiz.

1997 – Diplomiral (Profesor proizvodno tehnične vzgoje in fizike)

2011 – Magister znanosti

2017 – Doktor znanosti

 

Svojo poklicno pot je pričel kot profesor fizike in tehnike na osnovni šoli ter nadaljeval kot profesor fizike in informatike na gimnaziji. V nadaljevanju je skrbel za kreiranje politike informacijske družbe v RS, kot generalni direktor Direktorata za informacijsko družbo na Ministrstvu za Visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Vseskozi tesno sodeluje s pristojnim ministrstvom za šolstvo (član različnih delovnih skupin in teles), prav tako je bil predsednik UO Arnes, član UO Izum, vodja  delovne skupine za odprto kodo, član strateškega sveta RS za področje e-zdravja, vodja skupine H5 v sklopu predsedovanja Slovenije EU ipd. Znanstveno raziskovalno pot je pričel kot asistent didaktike tehnične vzgoje (1999) na tedanji Pedagoški fakulteti, nadaljeval kot asistent pri predmetu Informatika na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje v Novem Mestu ter na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju. Trenutno je poslovni direktor Zavoda Antona Martina Slomška ter vodja različnih nacionalnih in mednarodnih projektov s področij uvajanja inovativnih metod poučevanja in učenja v šolski prostor ter sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije.

Sporočilo za bodoče študente:

 

»Genij je 1% talenta in 99% trdega dela.«
(Albert Einstein)