Od 16. 4. Do 20. 4. 2018 bo na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za naravoslovje in matematiko, gostoval izr. prof. dr. Zoltán Molnár iz Department of Plant Biology, Faculty of Agricultural and Food Sciences, Széchenyi István University na Madžarskem in je mednarodno priznan visokošolski učitelj/strokovnjak na področju Biologije na študijskem programu BIOLOGIJA, BIOLOGIJA IN EKOLOGIJA Z NARAVOVARSTVOM–Klasius koda 421, 422, na 1. stopnji, pri predmetih: Fiziologija rastlin, Osnove biotehnologije, Rastlinska biotehnologija in okolje, kjer bo sodeloval z izvajalcem/nosilcem predmeta izr. prof. dr. Jano Ambrožič Dolinšek in drugimi zaposlenimi na Oddelku za biologijo.

Gostovanje bo izvedeno v okviru projekta “Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru”, ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Kratek življenjepis tujega gostujočega strokovnjaka
Gostujoči tuji strokovnjak, izr. prof. dr. Zoltán Molnár, je vodja Oddelka za rastlinske znanosti, Fakultete za agronomske in živilske znanosti, Szechenyi Istvan univerze, s sedežem v mestu Gyor (Mosonmagyarovar), Madžarska. Diplomiral je leta 1985 na Panonski univerzi za agronomske znanosti, Mosonmagyaróvár in doktoriral leta 2003 na Saint Stephanus Univerzi, Gödöllő, Madžarska. Raziskovalno deluje na področju in vitro celičnih in tkivnih kultur metuljnic, razvoju transgenih rastlin odpornih na sušo, razvoju mikrosatelitnih in RAPD markerjev na bobu in raziskavah vsebnosti in možnosti uporabe rastlinskim hormonom podobnih substanc v mikroalgah in cianobakterijah. Raziskovalno sodeluje z madžarskimi in tujimi inštitucijami in univerzami v Španiji, na Finskem, v Nemčiji, Južni Afriki, na Slovaškem in Češkem. Je avtor več znanstveno-raziskovalnih člankov.

 Program gostovanja 

Datum izvedbe Ura in prostor izvedbe, naslov predavanja, predmet in študijski program (z navedbo stopnje in Klasius kode), ime in priimek domačega visokošolskega učitelja
16. 4. 2018 Čas: 14.00 – 15.30 ure v predavalnici 0/103

Predavanje: Raziskovalne aktivnost na Fakulteti za agronomske in živilske znanosti, Szechenyi Istvan univerza

Predmet: Fiziologija rastlin

Študijski program: Biologija in Ekologija z naraovarstvom, Klasius 422 in 421, 1. stopnja

Domači visokošolski učitelj: izr. prof. dr. Jana Ambrožič Dolinšek

 


 

17. 4. 2018 Čas: 13.50 – 16.15 ure v predavalnici 0/4

Predavanje: Rastlinski hormoni – pregled

Predmet: Fiziologija rastlin, Rastlinska biotehnologija in okolje ter Osnove biotehnologije

Študijski program: Biologija in Ekologija z naraovarstvom, Klasius 422 in 421, 1. stopnja

Domači visokošolski učitelj: izr. prof. dr. Jana Ambrožič Dolinšek

 

18. 4. 2018 Čas: 11.20 – 14.35 v predavalnici 0/27

Predavanje: Biotesti na rastlinske hormone – uporaba sintetičnih in mikrobnih rastlinskih hormonov v rastlinski pridelavi

Predmet:Fiziologija rastlin,Rastlinska biotehnologija in okolje ter Osnove biotehnologije

Študijski program: Biologija in Ekologija z naraovarstvom, Klasius 422 in 421, 1. stopnja

Domači visokošolski učitelj: izr. prof. dr. Jana Ambrožič Dolinšek

 

20. 4. 2018 Čas: 8.20 – 9.50 ure v predavalnici 0/103

Predavanje: Gensko spremenjene rastline – biološka dejstva

Predmet: Fiziologija rastlin, Rastlinska biotehnologija in okolje ter Osnove biotehnologije

Študijski program: Biologija in Ekologija z naraovarstvom, Klasius 422 in 421, 1. Stopnja

Domači visokošolski učitelj: izr. prof. dr. Jana Ambrožič Dolinšek