Opredelitev temeljnih ciljev programa oz. splošnih in predmetno specifičnih kompetenc

Temeljni cilji programa

Študijski program 3. stopnje Ekološke znanosti je namenjen pridobivanju poglobljenih teoretskih in praktičnih znanj za samostojno razvijanje novega znanja in reševanje najzahtevnejših problemov na področju ekologije, ki vodijo k iskanju novih rešitev v stroki in znanosti. Študent pridobi védenja, znanja in praktične spretnosti, s katerimi je usposobljen za vrhunsko samostojno prepoznavanje znanstvenoraziskovalnih problemov, ustrezno načrtovanje in izvedbo znanstvenoraziskovalnega dela na bazičnem in aplikativnem področju ekologije ter za uspešno aplikacijo novih spoznanj širše v praksi.

Splošne kompetence:

 • Usposobljenost za vrhunsko znanstvenoraziskovalno delo s samostojnim razvijanjem novega znanja
 • Usposobljenost za samostojno ter skupinsko reševanje najzahtevnejših znanstvenih problemov ter za odkrivanje novih rešitev
 • Usposobljenost za uporabo in ustvarjanje novih znanstvenoraziskovalnih metod v predvidenih, novih in spremenjenih okoliščinah
 • Usposobljenost za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov
 • Usposobljenost za vodenje znanstvenoraziskovalnih projektov
 • sposobljenost za samostojno komuniciranje v mednarodnem znanstvenem okolju, vključujoč prezentacije in publiciranje izsledkov lastnega raziskovalnega dela
 • Razvijanje samostojnih kritičnih pogledov in etičnih refleksij na področjih življenja sodobne družbe, nanašajočih se na sodobne znanstvenoraziskovalne ter aplikativne probleme razvoj kritične in analitične presoje

Predmetno specifične kompetence:

 • Vrhunsko razumevanje teoretskih in metodoloških konceptov s področja ekologije ter ekološko zasnovanih aplikacij na področjih varovanju narave ter okolja
 • Usposobljenost za uporabo vrhunskih znanj na posameznih ozko specifičnih področjih ekologije in aplikativnih področjih
 • Usposobljenost za samostojno ter skupinsko reševanje najzahtevnejših problemov na specifičnih področjih ekologije in aplikativnih področjih z uporabo znanih ter z odkrivanjem in s prilagajanjem novih rešitev v domačem in mednarodnem okolju
 • Usposobljenost za vrhunsko znanstvenoraziskovalno delo na specifičnih področjih ekologije in aplikativnih področjih ter za samostojno razvijanje novega znanja in inovativnosti
 • Usposobljenost za uporabo, ustvarjanje novih ter prirejanje obstoječih ekoloških znanstvenoraziskovalnih metod v predvidenih, novih in spremenjenih okoliščinah
 • Usposobljenost za vodenje znanstvenoraziskovalnih projektov na področju ekologije in aplikativnih področjih
 • Vrhunska usposobljenost za samostojno in skupinsko iskanje ter ustvarjanje novih virov znanja na specifičnih znanstvenih področjih ekologije in sorodnih področjih
 • Vrhunska usposobljenost za samostojno in timsko prenašanje znanja za reševanje aktualnih specifičnih ekoloških problemov v delovna okolja, kjer je to znanje potrebno
 • Razvijanje kritičnih pogledov in etičnih refleksij na področjih življenja sodobne družbe, nanašajočih se na znanstvenoraziskovalne ter aplikativne probleme na področju ekologije, varovanja narave, varovanja okolja ter sorodnih področjih

Predmetno-specifične kompetence, pridobljene s programom, so vezane tudi na konkretno usmeritev študenta v širokem razponu izbirnih predmetov. Takšne specialne usmeritve so npr. populacijska ekologija sesalcev, citologija in histologija členonožcev z ekološkega vidika, toksikologija ipd. Te kompetence je mogoče natančno določiti šele na osnovi dispozicije doktorske naloge.