Na spletni strani UM  https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Strani/SMS2018.aspx  je objavljen RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MOBILNOSTI ŠTUDENTOV Z NAMENOM ŠTUDIJA V TUJINI ERASMUS+ v programskih državah za študijsko leto 2018/2019.

Objavljeni seznami s podpisanimi medinstitucionalnimi sporazumi Erasmus+ so dopolnjeni še spletnimi povezavami na spletne naslove partnerskih institucij v tujini, kjer lahko študenti najdete več informacij o partnerskih institucijah, razpoložljivih študijskih programih, zahtevanem znanju tujega jezika, stroških bivanja in pogojih za prijavo na posamezni partnerski univerzi v tujini.