Zveza za tehnično kulturo Slovenije,
Regionalni center s sedežem v Mariboru
in
Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM,
Oddelek za fiziko

vabita na

RAZISKOVALNI  FIZIKALNI TABOR
za  dijake srednjih šol

od 17. do 19. januarja 2018

Tabor bo potekal v laboratorijih Oddelka za fiziko Fakultete za naravoslovje in matematiko, Koroška 160 v Mariboru. Sodelovali bodo predavatelji z oddelka za fiziko in vabljeni gostje
Vsebina letošnjega tabora je povezana z aktualnimi fizikalnimi temami, povezanimi z vsakdanjim življenjem, nekaj pa bo tudi eksperimentalnega dela, dopolnjenega z astronomskimi opazovanji.

Program:

  • Astronomska opazovanja
  • Ali smo sami v vesolju?
  • Fizika na maturi
  • Elektrarne v orbiti
  • Topološka pravila v sodobni fiziki
  • Zakaj z uživanjem curryja zmanjšamo vnetni odziv v telesu?
  • Kazen in nagrada proti zločinu:  pristop fizika k problemu odklonskega vedenja 
  • Fizikalni principi v živih organizmih
  • Narava: enostavnost in raznovrstnost
  • Nastanek in razvoj življenja

Kotizacija znaša 80,00 EUR oziroma 120,00 EUR s prenočevanjem v dijaškem domu (za udeležence iz občin sofinancerk programa RC ZOTKS Maribor in Murska Sobota je kotizacija nižja za 30,00 EUR).

Plačilo račun št.: 6100-00005312940 sklic 050030 do začetka tabora.

Prijavnice pošljite do 12. januarja 2018 na naslov: darja@zotks.si ali Regionalni center  ZOTKS, Borovnjakova ulica 1, 9000 M. Sobota.

Za dodatne informacije smo vam na voljo po telefonu: 02 250 2 770 ali 030 32 32 52 (Darja)                                                                                                                                   

vodja tabora
doc. dr. Mitja Slavinec