Dr. Janja Trček iz Oddelka za biologijo je sodelovala pri raziskavi, v kateri so opisali novo bakterijsko disagregazo. Disagregaza ClpG je v bakteriji Pseudomonas aeruginosa SG17M prisotna na osrednjem genomu, homologna kopija pa tudi na prenosljivem genskem lokusu. Od do sedaj opisanih AAA+ bakterijskih disagregaz se ClpG razlikuje v močni bazalni ATPazni aktivnosti, specifični domeni za vezavo agregiranih proteinov in izraziti produkciji v stacionarni fazi rasti. Disagregaza ClpG odločilno prispeva k odpornosti proti povišanim temperaturam pri bakteriji P. aeruginosa.

Delo je bilo objavljeno v ugledni reviji Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America z visokim faktorjem vpliva 9,66.

Janji za izjemen uspeh čestitamo!

Povezava do članka