V prilogi na dnu spletne strani je osnutek Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru, ki ga je obravnavala Statutarna komisija Univerze v Mariboru na svoji 3. izredni seji dne 8. 12. 2017 in sprejela sklep, da se da naveden osnutek v javno obravnavo članicam Univerze v Mariboru do vključno 23. 2. 2018.

Javna obravnava osnutka Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru traja do vključno 23. 2. 2018.

Članice Univerze v Mariboru, druge članice Univerze v Mariboru, sindikati in Študentski svet Univerze v Mariboru lahko svoje predloge posredujejo v času trajanja javne obravnave na naslov Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Služba za pravne in splošne zadeve« in v elektronski obliki na elektronski naslov: bojana.slana@um.si.