Times Higher Education World University Rankings tudi letos objavil lestvice najboljših univerz po znanstvenih področjih. V primerjavi z lanskim letom je TIMES povečal število uvrščenih univerz s 100 na 500 visokošolskih institucij. Pri ocenjevanju uporablja 13 kazalnikov kakovosti, ki so bili izračunani za visokošolske institucije kot celote. Za posamezna področja se spremeni delež kazalnikov v skupni oceni, da je struktura ocene čim bolj prilagojena lastnostim znanstvenega področja.

Univerza v Mariboru se je letos prvič uvrstila med najboljše univerze po Timesovi lestvici na naslednjih področjih:

matematika, statistika, fizika, astronomija, kemija, geologija in okoljske vede
uvrstitev: 251-300

 

 

 

 

klinične, predklinične in zdravstvene vede
uvrstitev: 401-500

 

 

 

 

elektrotehnike, strojništva, gradbeništva, kemije in splošnega inženirstva
uvrstitev: 401-500

 

 

 

 

Več informacij o TIMES razvrščanju po področjih najdete na spletni strani:
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/by-subject