University Professor Dušan Devetak, PhD, held lecture on the Sorbonne University

In November 2017, professor Dušan Devetak held lecture for master students (Master Ethology) at the Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité. He accepted kindly invitation by Professor Elise Nowbahari, PhD from LEEC (Laboratoire d’Ethologie Expérimentale et Comparée).

In the lecture entitled »Behavioural ecology of the prey capture behaviour in larval antlions« he presented results of the research group of Animal Physiology and Ethology of the Department of Biology, Institute for Biology, Ecology and Nature Conservation FNM UM. During the visit, a vivid discussion on the biophysical and ethological aspects on vibrational communication in animals between E. Nowbahari, V. Lorent, and D. Devetak was conducted. This visit could be conducted to a cooperation in future.

_________________________________

Dne 20. novembra 2017 je prof. dr. Dušan Devetak predaval za magistrske študente študija etologije na Sorboni – Université Paris 13 Sorbonne Paris Cité. Odzval se je na prijazno povabilo prof. dr. Elise Nowbahari z LEEC (Laboratorija za eksperimentalno in primerjalno etologijo).

V predavanju z naslovom »Vedenjska ekologija plenilskega vedenja larvalnih volkcev« je predstavil izsledke raziskav na Katedri za fiziologijo živali in etologijo Oddelka z biologijo / Inštitutu za biologijo, ekologijo in naravovarstvo FNM UM. V času obiska je Devetak skupaj z gostiteljema – prof. dr. Nowbahari in prof. dr. Vincentom Lorentom – izmenjal izkušnje pri raziskavah biofizikalnih in etoloških vidikov vibracijske komunikacije pri živalih. Obisk je dobro izhodišče za morebitno sodelovanje v prihodnosti.