Mobilnost študentov

1. Študij v tujini v programskih državah: EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška,...