Zagovor magistrskega dela Fiziološke značilnosti vodne solate (Pistia stratiotes L.) vzdolž temperaturnega gradienta kandidatke Tine Urek bo 20. 9. 2017 ob 10. uri.

ZAGOVOR_UREK