Zagovor magistrskega dela Pridobivanje transglutaminaze iz bakterije Streptomyces platensis kandidatke Vide Lang bo 12. 9. 2017 ob 10. uri na FAKULTETI ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO UM.

ZAGOVOR_LANG