ZAGOVOR MAGISTRSKEGA DELA Motivacija učencev v procesu vnašanja sodobnih znanstvenih dognanj v pouk fizike osnovne šole kandidata Dominika Robiča bo 18. 8. 2017 ob 10. uri.

ZAGOVOR_ROBIC