Zagovor magistrskega dela z naslovom:

ZNANJE IN ODNOS DO INVAZIVNIH TUJERODNIH VRST ŽIVALI

kandidatke Urške Bezjak,

študentke študijskega programa druge stopnje

IZOBRAŽEVALNA BIOLOGIJA in IZOBRAŽEVALNA MATEMATIKA,

Zagovor magistrskega dela bo dne 17. 8. 2017 ob 10.00 uri na Fakulteti za naravoslovje in matematiko, v prostoru 0.80, Koroška cesta 160