Na Katedri za molekularno biologijo Oddelka za biologijo smo objavili poglavje v monografiji Acetic Acid Bacteria: Fundamentals and Food Applications, ki je bila izdana pri ugledni založbi CRC Press.

Jure Škraban in Janja Trček: Comparative Genomics of Acetobacter and other Acetic Acid Bacteria