Projekt NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, Opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost) v skupni vrednosti 4.000.000 EUR, ki ga je na razpis MIZŠ prijavil Zavod RS za šolstvo, je bil odobren. V konzorciju med drugimi sodeluje tudi FNM, projekt na fakulteti koordinira doc. dr. Robert Repnik. V projekt je vključenih več sodelavcev fakultete iz različnih oddelkov.