Razpis za vpis v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru je objavljen na spletnih straneh fakultete in Univerze v Mariboru:

https://www.um.si/studij/podiplomski-studij/Strani/Podiplomci—razpis-za-vpis-1718.aspx

 

Informativni dan bo v četrtek, 1. 6. 2017, ob 11.30 uri v predavalnici 0.103.

 

   

DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE IN DRŽAVLJANI DRŽAV ČLANIC EU 

1. prijava: od objave razpisnega besedila do najkasneje 18. 8. 2017.

2. prijava: v primeru prostih vpisnih mest od 13. 9. 2017 do najkasneje 15. 9. 2017.

 

SLOVENCI BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA TER TUJCI – DRŽAVLJANI DRŽAV NEČLANIC EU

1. prijava: od objave razpisnega besedila do najkasneje 31. 5. 2017.

2. prijava: v primeru prostih vpisnih mest od 5. 7. 2017 do najkasneje 15. 9. 2017.

 

Način prijave: samo prek spletnega portala eVŠ, ki je dosegljiv na naslednji spletni povezavi: http://portal.evs.gov.si/prijava/?locale=sl.

Prijava: z digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom.

Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom: kandidat natisnjenega obrazca ne pošilja po pošti. Na fakulteto morajo kandidati po pošti priporočeno poslati le zahtevane priloge.

Prijava brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom): kandidat mora obrazec prijave poslati elektronsko v eVŠ, nato pa ga natisniti, podpisati in osebno dostaviti ali priporočeno poslati po pošti do roka na naslov FNM UM. Vsaka oddaja po roku ni mogoča.

Naslov članice:

Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko
Referat
Koroška cesta 160
2000 Maribor

Priloge k prijavi – dokazila:

  • overjena kopijo diplome in priloge k diplomi ALI overjena kopija potrdila o diplomiranju skupaj s potrdilom o opravljenih preizkusih znanja, če vam diploma in priloga k diplomi še nista bili izdani,
  • potrdilo o opravljenih diferencialnih izpitih, če se to za vpis na študijski program zahteva,
  • odločbo o priznavanju predhodno pridobljene izobrazbe (za kandidate, ki kandidirajo na podlagi izobraževanja opravljenega v tujini).

Več informacij za državljane RS in članic EU je objavljenih TUKAJ.