V projekt »LDF favnistični moduli« je vključenih 14 držav, od katerih je svoj prvi modul sredi januarja 2017 pripravila Slovenija, čez teden dni pa nam je sledila Italija. Modul za vsako državo vsebuje favnistične podatke za posamezne regije države, zgodovinski oris, pregled metod in sezam referenc. Podatkovni sklopi se interaktivno povezujejo.

Izdelava interaktivnih favnističnih seznamov je temelj za kakršno koli nadaljnje delo na področju zoologije – od študija ekologije in zoogeografije do raziskav fiziologije, etologije in taksonomije, ob uporabi klasičnih in molekularnih metod. Več si lahko preberete na povezavi

http://lacewing.tamu.edu/Faunas/Main

 

Slika: Tenčicarica, Foto J. Kamin