Na Fakulteti za naravoslovje in matematiko se je na konstitutivni seji sestal Programski svet. Prisotni so sestanek ocenili kot zelo koristen, saj so ustvarili okolje, v katerem so si pričeli izmenjevati medsebojne izkušnje. Posebej so pohvalili prizadevanja fakultete za usklajevanje študijskih programov s potrebami gospodarstva in delodajalcev nasploh, vodstvo fakultete pa je pozorno prisluhnilo predlogom in izkušnjam, ki so jih člani predstavili in delili med seboj.
Sestanek je bil tudi vsebinsko zelo uspešen, saj so si že zastavili tudi konkretne cilje, ki jih bodo zasledovali pri svojem nadaljnjem delu.