Štiriletna mednarodna raziskava znanja matematike in naravoslovja med četrtošolci in osmošolci osnovne šole ter matematike in fizike med maturanti je v šesti izvedbi izmerila 20-letne trende v znanju in dejavnikih pridobivanja znanja v šoli in z učenjem doma.
Raziskava kaže, kaj znajo učenci in dijaki z visokimi in nižjimi dosežki in katera so močna in šibka vsebinska in kognitivna področja znanja učencev po svetu in pri nas. Poleg tega pa vsebuje še mednarodne primerjave dosežkov glede na različne dejavnike: med učenci in učenkami, z različnimi stališči do učenja in študijskimi ter zaposlitvenimi nameni, z različno podporo doma, v bolj in manj urejenih šolah, ki bolj ali manj vzpodbujajo k učenju matematike in naravoslovja in glede na razlike med poukom v razredih.
Slovenija je dosegla odlične rezultate v fiziki in matematiki za maturante, izjemni pa so tudi osnovnošolci v naravoslovju in matematiki.

Projektni rezultati so predstavljeni na spletni strani http://timssandpirls.bc.edu/

(VIR: Pedagoški inštitut, http://www.pei.si/Sifranti/NewsPublic.aspx?id=134)

http://timss2015.org/advanced/timss-advanced-2015/physics/student-achievement/

http://timss2015.org/wp-content/uploads/filebase/advanced/physics/P1.-student-achievement/P1_0_physics-student-achievement-infographic.pdf