V četrtek, 17. 11. 2016, je na Univerzi v Mariboru potekala promocija doktorjev znanosti. Rektor UM je promoviral 18 doktorjev znanosti, med njimi so bili 3 kandidati s FNM:

Maša Dukarić, ki je pod mentorstvom red. prof. dr. Valerija Romanovskija in somentorstvom red. prof. dr. Jaumeja Ginéja napisala doktorsko disertacijo z naslovom: Qualitative studies of some polynomial systems of ordinary differential equations (Kvalitativne študije nekaterih polinomskih sistemov navadnih diferencialnih enačb).

Benjamin Marcen, ki je pod mentorstvom red. prof. dr. Josa Vukmana in somentorstvom red. prof. dr. Maje Fošner napisal doktorsko disertacijo z naslovom: Aditivne preslikave z dodatnimi lastnostmi na (pol)prakolobarjih in standardnih operatorskih algebrah.

mag. Terezija Ciringer, ki je pod mentorstvom doc. dr. Jane Ambrožič Dolinšek napisala doktorsko diseratcijo z naslovom: Krioprezervacija rebrinčevolistne hladnikovke (Hladnikia pastinacifolia Rchb.) z optimizacijo inkapsulacijske dehidracije in vitrifikacije.

 

Čestitke vsem trem kandidatom!

Nekaj fotoutrinkov s podelitve (klik)