Čedomir Šnuderl

UPORABNOST TEHNIŠKIH RISB, NAREJENIH S PROGRAMSKIM ORODJEM CorelDRAW, PRI VSTAVLJANJU V TEKSTOVNE DOKUMENTE