Predmetni učitelj, Izobraževalna kemija

Predmetno specifične kompetence

 

1. Usposobljenost za didaktično in tehnološko načrtovanje, pripravo ter izvedbo strokovnih ogledov kemijske in njej sorodnih industrij.

2. Sposobnost povezovanja izbranih vidikov različnih kurikularnih znanj in uporabe teh povezav na aktualnih področjih gospodarskih dejavnosti.

3. Sposobnost ločevanja in pojasnjevanja aktualnih laboratorijskih in procesnih operacij, zajetih pri laboratorijskem in tehnološkem procesu pridobivanja in predelave konkretnih primerov kemikalij oz. tehnoloških proizvodov.

4. Razumevanje mehanizmov kemijskih reakcij novih sinteznih proizvodov.

5. Reševanje osnovnih kemijskih problemov na kvalitativnem in kvantitativnem nivoju.

6. Zavedanje problemov o okolju, v okolju, za okolje in družbo ter reševanje le-teh ob uporabi pristopov naravoslovnega mišljenja kot sestavini celostne obravnave.

7. Sposobnost povezovanja izbranih vidikov različnih znanj s področja metodologije kemijskega izobraževanja in uporabe teh povezav na kurikularnih področjih aktualnih programov osnovnega in srednjega poklicnega, strokovnega in poklicno – tehniškega izobraževanja.

8. Usposobljenost za didaktično in tehnološko načrtovanje, pripravo ter izvedbo strokovnih ogledov kemijske in njej sorodnih industrij.

9. Zavedanje problemov o okolju, v okolju, za okolje in družbo s kemijskega vidika ter reševanje le-teh kot sestavini kurikulov programov osnovnega in srednjega izobraževanja.

10. Obvladanje računalniških spretnosti v povezavi z operiranjem s kemijskimi informacijami in podatki.

11. Obvladanje Informacijsko – tehničnih spretnosti kot npr. oblikovanje besedila, delo z razpredelnicami, vnašanje in shranjevanje kemijskih podatkov.

12. Sposobnost učinkovitega vključevanja IKT na področju kemijskih znanosti v poučevanje in učenje.